ESCULTURA FUSTA

La fusta aporta calidesa a l’obra. He treballat amb olivera, alzina, castanyer, xipré