ESCULTURA NEU

La neu és un material efímer que es treballa en grans blocs. Possibilita la recreació de mons onírics, la conversió d’objectes minúsculs en d’altres de voluminosos. Permet furgar-la, foradar-la, serrar-la, llimar-la… És immensament dúctil i agraïda de manipular… però a mercè de les condicions atmosfèriques!