ESCULTURA PEDRA

Treballo el pes i la duresa de la pedra perquè esdevingui delicadesa.